Välkommen till Kvarkens Värdshus

SOMMARTIDER ! !!
Jag ordnar till er en bra fest.

Ni kan boka enbart mat.
Övernatning, bastu och vildmarksbad ordnas också.